Welkom op de nieuwe EE-m@gazine website!

Sinds januari 2016 kan je terecht op onze volledig nieuwe website. Voorlopig kan je nog even grasduinen op de oude website.

EGO congres Nederland

Heb je ons CEGO-congres van vorig jaar gemist?

Dan is hier een 2de kans.

In samenwerking met de zusjes Emonds organiseren we op 19/4 een EGO-congres in Nederland. Net boven Eindhoven (Wijchen) kan je genieten van een boeiend aanbod. Een mix van Nederlandse en Vlaamse sprekers.

Voor meer info: INFO CONGRES

Of INFO CONGRES

Inschrijven: klik HIER

LOOQIN een krachtig KVS voor basisonderwijs én voor kinderopvang

Looqin KVS is het digitale kindvolgsysteem voor het basisonderwijs dat het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO – KU Leuven; prof. Ferre Laevers) ontwikkelde in samenwerking met ‘Onderwijs Maak Je Samen’ (uit Nederland).

Looqin KVS is hét volgsysteem dat bouwt op de kwaliteitsmeters van het leerproces: welbevinden en betrokkenheid. Kinderen laten groeien betekent dan ook in eerste instantie zicht hebben op hun welbevinden en betrokkenheid. Zij vertellen ons hoe krachtig de leeromgeving is die we bieden en waar we die nog kunnen versterken. Zij geven ook aan welke kinderen in de ‘rode zone’ verkeren en zetten ons op het spoor van de ondersteuning die ze nodig hebben. Er wordt vooral op klasniveau verkend wat er mogelijk is om aan deze noden tegemoet te komen. Pas in tweede instantie wordt er ingezoomd op individuele onderwijsbehoeften van kinderen. Met andere woorden: eerste preventief werken, dan pas remediërend! Ook prestaties en competenties worden mee geïntegreerd in het systeem, maar het proces van groei en ontwikkeling blijft centraal staan.

Lees meer...

Talentenontwikkeling op school

Ken je dat moment?

Als een kind je met fonkelende ogen trots vertelt over wat hij net gedaan of gezien heeft…

Als een kind je iets laat zien, waar hij met veel plezier hard aan gewerkt heeft…

Als je kinderen ziet genieten van het ontdekken van nieuwe mogelijkheden…

Deze momenten hebben iets bijzonders. Het raakt hen en het raakt jou. De betekenis van deze gebeurtenissen draagt echter verder dan dat ene moment. Het gaat om de kracht, de dynamiek die ‘leren en ontwikkelen’ heet, die hier aangesproken wordt.

Al jaren zet CEGO in op de talentenwerking. Inzetten op talent betekent dat kinderen zich mogen ontwikkelen, weten wat ze waard zijn en dit ook kunnen inzetten in een gedeeld maatschappelijk verhaal!

Talenten zijn voor ons geen ‘goudklompje’ dat ontdekt moet worden. Het gaat er niet om te bewijzen hoe talentvol je wel bent (fixed mindset). Wel gaat het om het op gang brengen van een groeigerichte dynamiek in kinderen (growth mindset): doorheen verschillende positieve ervaringen krijgen ze de kans om groeiende mogelijkheden in zichzelf te ontdekken: ‘dit is iets wat ik wil! Dit is hoe ik kan groeien!’

Meer info en materialen op:

www.talentenarchipel.be

Inspiratiebubbels deel 1 en 2

CEGOpracticum Motiverend Onderwijs: talenten in je klas

"Het dictee is passé"

Vandaag berichtte een krant onder de titel "Het dictee is zo passé" het volgende:

"Een oefening begrijpend lezen gaat nu zo: leerlingen lezen een tekst op papier en krijgen daar enkele vragen over. Dat moet anders, vindt de Taalunie. Geef hen eerst de vraag, en laat hen die oplossen door bronnen te consulteren, op papier en online.

Ook het klassieke dictee moet eraan geloven. Teksten worden vandaag toch vooral op computers gemaakt, is de redenering. Leer jongeren liever omgaan met online woordenboeken en spellingcorrectors.

Het zijn enkele voorbeelden van hoe ons Nederlands onderwijs volgens de Taalunie een radicale omslag moet maken. ‘We moeten jongeren nieuwe vaardigheden bijbrengen in dit digitale tijdperk, zoals kritisch leren omgaan met info die ze online vinden,’ zegt taalkundige Kris Van den Branden (KU Leuven) medeauteur van een advies dat de Taalunie schreef aan de Vlaamse en Nederlandse ministers van Onderwijs en Cultuur."

"bron: De Standaard"

Juf Ann gaat in de spellingslessen op haar eigen manier om met woorden correct leren schrijven. Zo werkt zij, naar de inzichten van Carol Dweck, met groeiblaadjes.

Lees meer...