Welkom op de nieuwe EE-m@gazine website!

Sinds januari 2016 kan je terecht op onze volledig nieuwe website. Voorlopig kan je nog even grasduinen op de oude website.

Ouderbetrokkenheid: wie warmte geeft, krijgt warmte terug

Elzenhof is een school voor buitengewoon onderwijs. 109 kinderen kunnen er terecht voor het basisaanbod (vroegere type 1 en 8), voor type 3 of type 9 onderwijs. Het is een dynamische school die een aantal jaren geleden resoluut heeft gekozen om op een andere manier met de ouders te gaan samenwerken. Ze spreken zelf van een “mindshift”: ze zijn anders gaan denken over de inbreng van ouders. Om die inbreng van ouder te kunnen garanderen is er vooral vertrouwen nodig. Dat zeggen Anne Broos, Gok-coördinator en Martine Lowet, directeur van de school.

lees HIER het volledige artikel van Ludo Heylen

Het spelbord. Blijf trouw aan je visie.

Terwijl we de handgel rijkelijk laten vloeien en de afstand goed bewaren, zijn er dit schooljaar veel nieuwe spelregels van kracht: mondmaskers in het secundair, in de lagere school mag samenspelen op de speelplaats, streven naar een minimum aan thuisonderwijs, … Maar we kunnen weer naar school! We kunnen nieuwe kinderen en leerlingen ontmoeten! We kunnen met hernieuwde energie een nieuwe groep verwelkomen. Het is een moment om jezelf opnieuw te laten kennen en je werking met een nieuwe groep te upgraden.

Lees HIER het volledige artikel van Marieke Holvoet

Welbevinden verhogen? Ga voor buitenspel!

Buitenspel maakt kinderen gelukkiger. De onderstaande grafiek verscheen in een recent Unicef-onderzoeksrapport1. Aan tienjarigen in economisch welstellende landen vroeg men hoe vaak ze de laatste twee weken buiten gespeeld hadden.

Lees HIER het volledige artikel van Bart Declerq en Griet De Bruyckere

Buiten spelen anders bekeken

Spelen is iets wat kinderen van nature uit doen, het is hun manier om zichzelf en de wereld te ontdekken. Spelen in de natuur en met natuurelementen legt bij kinderen de basis voor een houding van respect en zorg voor deze planeet.

De huidige coronacrisis illustreert heel goed de nood hieraan: als we de wetenschappers beluisteren dan heeft deze crisis te maken met de manier waarop de mens omgaat met de natuur en met onze vervreemding ervan.

Laat het duidelijk zijn, we moeten de natuur respecteren. Wij hebben de natuur nodig om te overleven en niet andersom. Om op wereldniveau verandering te realiseren moeten we klein beginnen, bij de kinderen dus.

Lees HIER het volledige artikel van Veronique Steen en Elisabeth Van Mol