Welkom op de nieuwe EE-m@gazine website!

Sinds januari 2016 kan je terecht op onze volledig nieuwe website. Voorlopig kan je nog even grasduinen op de oude website.

Leerlingparticipatie

Luisteren naar kinderen is iets wat we binnen het ErvaringsGericht Onderwijs altijd heel ernstig hebben genomen. We hebben met het begrippenpaar welbevinden en betrokkenheid altijd getracht maximaal aan te sluiten bij de ervaringsstroom van kinderen, bij hoe ze de leeromgeving beleven en hoe deze leeromgeving hen uitdaagt. Dat is dus kijken vanuit de kinderen naar wat bij hen gebeurt om met die informatie onderwijs op maat te geven. Hun beleving staat centraal. Ruimte voor initiatief van kinderen is ook de belangrijkste (de meest overkoepelende) factor van de zeven betrokkenheidverhogende factoren. Om betrokkenheid te kunnen realiseren is ruimte voor initiatief van kinderen absoluut noodzakelijk.

In de publicatie 'LEERLINGPARTICIPATIE' belichten we heel graag deze factor. Het is een deel van de trilogie rond 'participerend onderwijs'.

In deze bijdrage delen we graag uit die publicatie een artikel van Ludo Heylen.

Op deze link kan je het artikel downloaden.