Welkom op de nieuwe EE-m@gazine website!

Sinds januari 2016 kan je terecht op onze volledig nieuwe website. Voorlopig kan je nog even grasduinen op de oude website.

evalueren met het belevingsbord

Evalueren gaat over zicht krijgen op de vraag hoever de leerlingen in hun ontwikkeling zijn en of ze de gestelde doelen (van de les) gehaald hebben. Daarnaast gaat het ook over hoe geleerd is en met welke motivatie dat gedaan is. Door een les te evalueren krijgt de leraar een goed beeld van waar de leerlingen staan en wat hun beleving daarbij is.

Tijdens de afrondingsfase is het daarom van groot belang om stil te staan bij deze evaluatie. Leerlingen evalueren op het leerdoel, de leeropbrengst en het leerproces. Hierdoor krijgen zij grip op hun eigen vooruitgang. Met behulp van het ‘belevingsbord’ kunnen leerlingen zowel hun leeropbrengst als hun betrokkenheid scoren en evalueren. Hierdoor leren leerlingen erkennen en waarderen wat zij hebben geleerd en leren zij dat hun eigen houding en motivatie daar een belangrijke rol in speelt. Daarnaast krijg je als leraar snel zicht op de beleving van leerlingen over de betreffende les/dag en of de leeropbrengst door de kinderen reëel is ingeschaald.

Als alle leerlingen zichzelf hebben gescoord kun je het reflectiegesprek aangaan met de leerlingen.(zie afbeelding boven)

bron: OMJS - www.onderwijsmaakjesamen.nl