Welkom op de nieuwe EE-m@gazine website!

Sinds januari 2016 kan je terecht op onze volledig nieuwe website. Voorlopig kan je nog even grasduinen op de oude website.

Vertrek eens zonder thema

‘Vertrek eens zonder thema’ is ruimte laten voor initiatief en ondernemingszin van je kleuters. Het is bijgevolg durven loskomen van een leerkrachtgestuurde aanpak en ruimte scheppen voor wat kinderen kunnen inbrengen bij de keuze en uitwerking van projecten.

auteur: Els Menu

Klik hier om te bestellen.