Welkom op de nieuwe EE-m@gazine website!

Sinds januari 2016 kan je terecht op onze volledig nieuwe website. Voorlopig kan je nog even grasduinen op de oude website.

ACTUEEL: Elke week 67 leerlingen van school gestuurd

""Elke week van het schooljaar krijgen een tot twee kinderen uit de lagere school te horen dat ze definitief buitengezet worden. Omdat een eerste, tijdelijke schorsing niets heeft opgeleverd, omdat alle bemiddelings-pogingen met de ouders spaak zijn gelopen, of omdat het kind een acuut gevaar vormt voor de andere leerlingen."

Elke school zou in zijn opvoedingsproject een statement kunnen opnemen: "We sluiten geen enkele leerling uit." In een spanningsvolle situatie met leerlingen, met kinderen ga je als leraar de spanning niet opvoeren door hen de laan uit te sturen. Je neemt elke leerling onvoorwaardelijk serieus en respecteert zijn/haar gevoelens. Je neemt als leraar het perspectief van de leerling in en je gaat op zoek naar wat de leerling nodig heeft om verder te kunnen. Op die manier breng je een nieuw evenwicht aan zodat de leerling zich weer op haar gemak voelt.

Dit is een basisinstelling van waaruit leraren leerlingen zouden moeten benaderen. Deze instelling omvat respect voor de drie psychologische basisbehoeften van ieder mens: autonomie (ruimte en respect voor eigen keuze en inbreng), relatie (mogen zijn wie je bent en gerespecteerd worden zoals je bent, zodat je van daaruit hetzelfde kan doen naar anderen toe) en competentie (de zin om te leren en het geloof in het eigen kunnen).

Dat is pedagogisch tactvol handelen. Wie pedagogisch tactvol handelt, oordeelt niet over leerlingen, houdt hoge verwachtingen ten opzichte van de leerlingen en benadert de leerlingen positief. Daarvoor heb je kennis en vaardigheden nodig om een leerling als persoon te ‘erkennen‘ en hem overeind te houden in moeilijke situaties: authentiek zijn, openstaan voor de leerling en de situatie en je niet laten leiden door eigen reacties van frustratie of onmacht. Wat zich voordoet, is immers geen aanval op de leraar, maar een signaal van een leerling die jouw hulp, aandacht en begrip nodig heeft.

Bij pedagogisch handelen is het volgende belangrijk:

• niet meegaan in de emotionele reacties van de leerling, maar je afvragen wat de ander door zijn (re)actie duidelijk wil maken (respect voor de relatie met de leerling). Je wil er oprecht voor hem zijn;

• nagaan wat de leerling nodig heeft om verder te kunnen op zo’n manier dat de leerling daar zelf inbreng in heeft (respect voor de autonomie en de competentie van de leerling).

Vooral in stressvolle situaties zeggen leerlingen wel eens minder fraaie dingen tegen of over jou als leraar. Voel je dan niet aangevallen, maar kijk ernaar als een signaal van een leerling die niet goed in zijn vel zit; beschouw het als een gemeenschappelijke leersituatie waar je samen op een goede manier beter uit wil komen. De leerling vraagt je eigenlijk om hulp en wil dat je zijn gevoelens erkent. Mocht je toch je geduld of neutraliteit verliezen, verontschuldig je dan oprecht. Zo toon je dat iedereen wel eens iets verkeerd aanpakt en dat je dan bereid bent het weer goed te maken.

Bron: "Pedagogische tact in een notendop" - Esther De Boer