Welkom op de nieuwe EE-m@gazine website!

Sinds januari 2016 kan je terecht op onze volledig nieuwe website. Voorlopig kan je nog even grasduinen op de oude website.

5 minutenreeks

Onderwijs Maak Je Samen ontwikkelde de reeks 5-minuten uitgaven. Elk exemplaar uit de reeks bestaat uit een set van 40 werkvormen/opdrachten rondom een bepaald thema. De reeks bevat zowel werkvormen op het niveau van de groep als op teamniveau.

Het doel van de 5 minutenspelletjes is leraren en activiteitenbegeleiders inspiratie bieden, om een brug te slaan tussen twee perioden van inspanning.

6 voordelen van de activiteiten van ‘5 minuten’:

• Ze geven ons brein de tijd om informatie te verwerken

• Ze verlichten het gevoel om overvallen te worden door informatie (indien een leerling moeilijk kan volgen, is het doorgaan met instructie soms juist een reden voor het ontstaan van problemen)

• Ze zorgen ervoor dat je brein makkelijker kan focussen wanneer je je leeractiviteiten hervat

• Ze zorgen voor een afname van stresshormonen en een toename van positieve stemmingshormonen

• Ze zorgen voor meer rust in de groep (vooral bij de jongens)

• Ze werken betrokkenheid verhogend

voor meer informatie: www.onderwijsmaakjesamen.nl