Welkom op de nieuwe EE-m@gazine website!

Sinds januari 2016 kan je terecht op onze volledig nieuwe website. Voorlopig kan je nog even grasduinen op de oude website.

Habits of Mind

De Habits of Mind zijn 16 nauwkeurig beschreven denkgewoontes, tot stand gekomen uit het probleemoplossend vermogen van succesvolle personen (zoals flexibiliteit, creativiteit, doorzettingsvermogen en gevoel voor humor). Ze zijn uitermate geschikt om in het klaslokaal mee aan de slag te gaan.

Je hoeft er geen aparte tijd voor in te ruimen, want ze zijn overal te herkennen, verkennen en toe te passen. Je kunt ze zien als zestien probleemoplossende tools, waarvan de taal doordacht is en de inhoud samen met de leerlingen gebouwd wordt. Een innerlijk kompas waarmee leerlingen zelf de regie in handen nemen.

Inzicht in ons brein levert ons nieuwe overtuigingen op dat intelligentie getraind kan worden en dus veranderlijk is. Vaardigheid in denken hoeven we daarom zeker niet als fixed te aanvaarden, iedereen kan hier in groeien. Wij willen leerlingen leren hoe te denken en niet wat te denken.

Meer info op http://www.habitsofmind.nl/