Welkom op de nieuwe EE-m@gazine website!

Sinds januari 2016 kan je terecht op onze volledig nieuwe website. Voorlopig kan je nog even grasduinen op de oude website.

Boekentip: Zo doen we dat hier niet!

Hoe kunnen organisaties succesvol blijven in een periode van tegenspoed? John Kotter en Holger Rathgeber, de auteurs van de fenomenale bestseller 'Onze ijsberg smelt!', buigen zich over een van de meest fundamentele vragen in business.

'Zo doen we dat hier niet!' gaat over een groep stokstaartjes in de Kalahariwoestijn. Na jaren van gestage groei zorgt langdurige droogte ervoor dat hun voorraden uitgeput raken, roofdieren hun gebied betreden en het harmonieuze leven van de groep wordt bedreigd. De stokstaartjes maken onderling ruzie en de houding 'zo doen we dat hier niet' blokkeert iedere oplossing. Twee jonge stokstaartjes besluiten hulp te gaan zoeken. Ze ontdekken een veel kleinere groep die het heel anders aanpakt, met focus op teamwork en flexibiliteit. Maar ook daar blijkt niet alles perfect. Kunnen de stokstaartjes het beste van twee werelden combineren, voordat het te laat is?

De auteurs zijn respectievelijk hoogleraar aan Harvard en trainer en schreven eerder de bestseller 'Onze ijsberg smelt!' (2006). Dit keer gaat het over een groep stokstaartjes in de Kalahariwoestijn. Na een lange periode van gestage groei krijgen ze te maken met langdurige droogte, waardoor hun voorraden uitgeput raken en roofdieren hun gebied onveilig maken. Zo lijkt er een eind te komen aan het vredige bestaan en ontstaat er ruzie in de groep. De autoritaire houding 'zo doen we dat hier niet' verhindert overleg en brengt enkele stokstaartjes ertoe elders hulp te gaan zoeken. Ze komen bij andere soortgenoten terecht en zien dat die het samenleven en werken vanuit andere principes geregeld hebben, met volop ruimte voor teamwork en flexibiliteit. Ook daar werkt het niet vlekkeloos, maar er valt van te leren. Eenmaal terug, lukt het om aandacht te krijgen voor de ervaringen 'van anderen', waardoor deze groep uiteindelijk weet te overleven. Met deze fabel maken de auteurs duidelijk hoe je in tijden van tegenspoed door samenwerking kunt komen tot werkbare aanpakken.

EE-redactie