Welkom op de nieuwe EE-m@gazine website!

Sinds januari 2016 kan je terecht op onze volledig nieuwe website. Voorlopig kan je nog even grasduinen op de oude website.

Kleuters & ik: Zorg op kleutermaat

Wanneer werkt zorg versterkend? Het verschil in zorgwerking tussen kleuterscholen in Vlaanderen is heel groot. Dit hangt samen met een complex geheel van factoren. Het uitbouwen van een stevige zorgwerking is dan ook een project van jaren. De vraag die we in dit artikel aan al die diverse werkingen willen stellen is: werkt de zorg, zoals ze momenteel vorm krijgt, versterkend voor het kind? We verkennen dit vanuit twee belangrijke vragen: hoe kijken we naar verschillen in ontwikkeling en waar zoeken we naar antwoorden om die verschillen te begrijpen en ermee om te gaan?

Wat is zorg in jouw school? Wat houdt het concreet in? Wat is de betekenis of impact ervan? Hoe wordt er bij jou op school over zorg gepraat? In sommige scholen blijkt zorg vooral papierwerk en vergaderen. Sommige zorgleerkrachten moeten overal inspringen om jasjes dicht te doen, werkjes af te maken, de klassen op te vangen. Ze geven aan dat dit rondrennen hen weinig voldoening geeft. Ze hebben niet het gevoel zo echt betekenisvol te zijn voor de kinderen. Anderen maken werkblaadjes of nemen kleine groepjes kinderen apart, als de juf erom vraagt. Sommige leerkrachten verzuchten dat de zorgjuf altijd met nieuwe dingen afkomt en vooral voor meer werk zorgt…

Download HIER het volledige artikel.

Meer info op KLEUTERS & IK