Welkom op de nieuwe EE-m@gazine website!

Sinds januari 2016 kan je terecht op onze volledig nieuwe website. Voorlopig kan je nog even grasduinen op de oude website.

Zien is meer dan kijken

Wie gekeken heeft, heeft nog niet gezien.

Om goed te kunnen zien, moet je je ogen openhouden.

Voor het onverwachte, het onvermoede.

Voor het mooie van het nieuwe jaar.

Zodat we volop kunnen verbeelden!

Alvast een gelukkig 2018!

namens de hele EE-redactie