Welkom op de nieuwe EE-m@gazine website!

Sinds januari 2016 kan je terecht op onze volledig nieuwe website. Voorlopig kan je nog even grasduinen op de oude website.

5 tips om eigenaarschap van leerlingen te vergroten

1 Stel samen regels op

Regels die opgelegd worden door de leraar, voelen niet ‘eigen’. Regels en afspraken die samen met de leerlingen worden opgesteld, zullen eerder worden nageleefd.

2 Laat leerlingen zelf keuzes maken

Door ze zelf te laten kiezen HOE, MET WIE en HOE LANG leerlingen een taak maken, worden ze meer gemotiveerd om die taak uit te voeren en leren ze verantwoordelijkheid op te nemen. Dit zorgt tevens voor een hogere betrokkenheid.

3 Laat leerlingen zelf hun doelen bepalen

Leerlingen die werken aan eigen doelen, zullen zich meer eigenaar voelen van het proces dat doorlopen moet worden om dat doel te bereiken. Werken met een routeplanner of werkwinkel kan daartoe een werkvorm of middel zijn.

4 Geef als leraar zelf het voorbeeld

Goed voorbeeld doet goed volgen. Als je als leraar uitstraalt dat je kunt leren van je fouten en invloed hebt op wat je leert en hoe je leert, kan een leerling dit gedrag van je overnemen.

5 Zorg voor krachtige en brede evaluatie

Een leerling die via zelfevaluatie zijn eigen leerproces evalueert, leert wat hij de volgende keer anders kan doen. Feedback op het proces laat leerlingen ervaren dat ze invloed hebben op het proces én dat ze kunnen leren van eerdere ervaringen en fouten. Wanneer een leerling zegt dat hij iets niet kan, geef je hem feedback met het woordje ‘nog’. Laat de leerling de zin herhalen met de toevoeging van dit woord, namelijk: “ik kan dit nog niet”. Zo bevorder je de growth mindset.

Uit onderzoeken van Zimmerman (1990), Duckworth (2009) Marzano (2010), Dweck (2011) en Marino (2011).