Welkom op de nieuwe EE-m@gazine website!

Sinds januari 2016 kan je terecht op onze volledig nieuwe website. Voorlopig kan je nog even grasduinen op de oude website.

DictWeetje

Op de site van Onderwijs Maak Je Samen lazen we volgende leuke tip:

Als de kinderen het dictee gemaakt hebben pakken ze een groen, oranje en rood potlood. Daarmee kijken de kinderen hun eigen dictee na. Ze zetten een rood bolletje voor een woord waarvan ze weten dat het fout is, maar niet weten hoe ze het moeten verbeteren. Oranje is voor een woord waarover ze twijfelen of ze het goed geschreven hebben, en groen komt voor een woord waarvan ze zeker weten dat ze dat goed hebben geschreven.

Nadat ze dat gedaan hebben gaan ze samen met hun schoudermaatje het dictee nakijken. Ze gaan de dictees vergelijken. Als ze er achter komen dat er een verschil zit in de dictees bespreken ze het woord. Ze luisteren nogmaals naar het woord en luisteren naar de klankgroepen. Samen bespreken ze welke afspraken of categorieën er bij horen. Ze vertellen aan elkaar waarom ze denken dat een woord zo geschreven moet worden. Op deze manier zijn ze zich bewust van hun spelling. Waarom schrijf ik dit woord zo. Als ze na dit overleg nog twijfelen mogen ze in het woordenboek kijken of hulp vragen aan de juf.

bron: www.onderwijsmaakjesamen.nl