Welkom op de nieuwe EE-m@gazine website!

Sinds januari 2016 kan je terecht op onze volledig nieuwe website. Voorlopig kan je nog even grasduinen op de oude website.

Leesplezier op school? Een koud kunstje met deze tips! – DEEL 1

Herinner jij je nog de hele heisa rond lezen en begrijpend lezen medio december 2017?

CEGO kreeg er een veeg uit de pan alsof door het enkel leuk te maken het klassieke begrijpend lezen zou achteruit gaan op school.

Graag willen we jullie het tegendeel bewijzen aan de hand van concrete tips en werkvormen vanuit een ErvaringsGericht perspectief. We weten allemaal dat je begrijpend lezen kan bevorderen door elke dag voor te lezen in de klas, geen eenzijdige focus te leggen op technisch lezen en expliciet aandacht te besteden voor leesstrategieën binnen betekenisvolle taken. Ook het stimuleren van het vrijetijdslezen en schrijven over lezen zijn bevorderende elementen. Maar hoe doe je dat dan?

Met veel plezier geven we jullie in 6 delen (elke vrijdag een nieuw deel) hierbij concrete tips. Vandaag deel 1.

Speeddaten met een boek:

Gedurende 1 minuut: de leerlingen kiezen hun favoriet boek . Geef het boek aan je partner: vermeld kort titel, auteur, uitgeverij. Kijk samen naar de achterflap en vertel over de inhoud: niet teveel vertellen, laat je partner snuffelen in het boek.

Beantwoord deze vragen:

- Wanneer heb je dit boek gelezen?

- Wat vond je er leuk aan?

- Wanneer je de bel hoort – na 1 minuut- gaat de beurt naar je partner. Maak nu een keuze: hoeveel sterren geef je aan het boek. Kies nadien 3 winnaars.

Een voorleesontbijt:

Neem contact op met de plaatselijke bibliotheek voor boeken of het leggen van contacten. Zorg eventueel voor een bijzondere activiteit: nodig een schrijver uit of bekende voorlezers. Stel vooraf een programma samen: wat wordt er gelezen . Informeer de plaatselijke pers. Bedenk wat de kinderen te eten krijgen. Wie zet alles klaar?

Opdracht: de kinderen komen in pyjama naar school. Verder kunnen enkele leerkrachten een (deel) verhaal over een boek spelen voor de leerlingen. Laat opa's en oma's de kinderen voorlezen. Leerlingen van L6 kunnen voor de kleuters of kinderen van L1 voorlezen Trakteer de kinderen op kleine crackers met jam of pasta tijdens het ontbijt of laat de kinderen hun eigen ontbijt meenemen Bedank zeker de voorlezers door bijvoorbeeld een door de kinderen gemaakt cadeautje af te geven. Een persoonlijk voorleesdiploma of boekenlegger.

Een voorleestent:

Zet in de centrale hal een partytent neer en maak deze gezellig met vlaggetjes, banken en lekkere zitkussens. Dit is de voorleestent. Leerlingen van L6 kiezen elke dag kinderen uit van kleuters of andere klassen en lezen hier een boek aan voor.

Ga zelf met je klas in de tent en lees voor Of doe even aan juffenruil waarbij de zorgleerkracht de les overneemt en de klasleerkracht voorleest aan andere klas.

Variant: voorleeshoek (schommelstoel of versierde vertelstoel, een lampje, kussentjes,...)

VOLGENDE WEEK DEEL 2

Erik Bakkers - EE-redacteur en CEGO-medewerker