Welkom op de nieuwe EE-m@gazine website!

Sinds januari 2016 kan je terecht op onze volledig nieuwe website. Voorlopig kan je nog even grasduinen op de oude website.

Leesplezier op school? Een koud kunstje met deze tips! – DEEL 3

In de vorige twee weken gaven we inspirerende leestips. Vandaag deel 3 (van 6).

Tableau Vivant:

De techniek van een tableau vivant kan je gebruiken om bijvoorbeeld de voorkaften van boeken uit te beelden. Andere leerlingen kunnen/mogen de titel raden.

Boekenkoffer: kleuters

Vooral om ouderparticipatie te realiseren.

De boekenkoffer bestaat uit 6 verschillende boeken die in de klas reeds voorgelezen zijn door de juf (tijdens de eerste weken van het schooljaar). Elk kind krijgt de koffer een week mee naar huis. (vrijdag tot donderdag)

Bedoeling: elke avond voor het slapengaan een boek voorlezen door de ouders. In het begin van het schooljaar krijgen de ouders een brief mee waarin gevraagd wordt of ze aan het project willen meewerken In de koffer zit ook een schriftje waarin de ouders de gebeurtenissen van de week en hun ervaringen kunnen neerschrijven en waar de kleuters een tekening kunnen in maken.

Werken met het jaarthema: Boeken

Je kan een volledig jaarthema, inclusief een startdag tijdens de eerste schooldag, maandopeningen die gekoppeld worden aan de talentenarchipel, waarbij er telkens een boek van de maand in de kijker staat.

Zo kan je verschillende soorten boeken kiezen en deze koppelen aan de eilanden van de talentenarchipel:

denkeiland: quizboek, wetenschapsboek, rekenboeken, raadsels, …

Beeldeiland: creaboeken, strips, ...

Taaleiland: poëzie, lievelingsboek….

Sameneiland: boek rond samenwerken, schoolleesdag, atelier, leesweek, leesmaand met klasoverstijgende activiteiten

Fijneiland: computerboeken, techniekboeken, ……

Beweegeiland: boek rond circustechnieken, spelboeken, …..

Muziekeiland: boeken rond en over muziek, muziekidolen, notenleer, ………

Natuureiland: natuurboeken

Wil en durf eiland: world book of records

Binnen TWEE weken deel 4.

Erik Bakkers - EE-redacteur en CEGO-medewerker