Welkom op de nieuwe EE-m@gazine website!

Sinds januari 2016 kan je terecht op onze volledig nieuwe website. Voorlopig kan je nog even grasduinen op de oude website.

Leesplezier op school? Een koud kunstje met deze tips! – DEEL 4

De vorige weken kon je hier al heel wat leestips vinden.

Vandaag deel 4 (van 6).

Poëziecarrousel:

Aan de hand van een doorschuifsysteem wordt een reeks gedichten aangeboden. Per twee (of alleen) worden de gedichten door de kinderen gelezen (in stilte) en geven ze het een score. Mogelijke criteria : het mooiste, plezantste, saaiste, grappigste, moeilijkste, meest beeldrijke ….. Daarna wordt er van elke categorie een top 3 gemaakt. De gekozen gedichten laten we dan horen aan elkaar.

Leuke/grappige/mooie-woorden-pot.

Tijdens het (vrij) lezen mogen de kinderen uit hun boek zelf enkele leuke, grappige, onbekende, mooie woorden overschrijven op een kaartje en dit in de pot steken. Op het einde van de week kan deze pot worden leeggehaald en voorgelezen, (soms verklaard of besproken) worden – Weet je nog uit welk boek het kwam?

Leescaravan op de speelplaats of leeshoekje/huisje

Samen op zoek gaan naar een (betaalbare) oude caravan en deze inrichten en pimpen tot leescaravan op de speelplaats. Maak wel duidelijke afspraken rond het gebruik ervan.

Boekennestkastjes

Samen boekennestkastjes knutselen en deze installeren in of rond de school. Boekennestkastjes zijn kleine privébibliotheken die je in je voortuin kan plaatsen of aan je gevel kan hangen met als doel boeken dichter bij de mensen te brengen, duidelijk zichtbaar in het straatbeeld. Het idee stoelt op een soort ruilhandel : iedereen kan es kijken in het boekennestkastje, kan er een boek uithalen en in ruil een ander in de plaats zetten. Ideaal ook voor wijkfeesten, schoolpleinen en speeltuintjes!

Volgende week deel 5 (van 6).

Erik Bakkers - EE-redacteur en CEGO-medewerker