Welkom op de nieuwe EE-m@gazine website!

Sinds januari 2016 kan je terecht op onze volledig nieuwe website. Voorlopig kan je nog even grasduinen op de oude website.

5 wedden datjes voor de eerste schooldag

De vakantie zit er (helaas) op. Tijd voor die eerste schooldag. Hierbij nog enkele ideetjes om die eerste dag eens anders te starten.

Wedden dat hun betrokkenheid direct hoog is?

1. Je wil natuurlijk je nieuwe leerlingen leren kennen en wil graag enkele energizers doen om direct sfeer te brengen en de groep al wat te vormen. Wat denk je van een verkleerdkoffer? Laat de kinderen zich verkleden en zich dan ludiek voorstellen? Wedden dat je direct een grappige sfeer in je groep zet?

2. Die eerste wiskundeles al klaar gelegd? Je kan ook starten met een andere wiskundige opdracht (meetkunde en metend rekenen). Wat denk je ervan om alle banken in het midden van de klas te zetten, de boekentassen en de stoelen buiten te laten en je kinderen uit te nodigen om de klas zelf te schikken? Wedden dat je in de heerlijke chaos je kinderen anders leert kennen en je direct ziet hoe het zit met hun zelfsturing?

3. Ook alle wanden al voorzien van een poster? Wat denk je ervan om met een lege wand te starten en die in de loop van het jaar te laten groeien? Wedden dat je leerlingen na een tijdje zeggen ‘hebben we al zoveel geleerd?’

4. Kijk je ook al uit naar de eerste klasfoto om je klasje te vereeuwigen? Maak er al werk van op de eerste dag. Laat de kinderen zelf een kader maken of een voorwerp zoeken waarmee ze op de foto willen. Organiseer al een eerste fotoshoot die je op je info-avond voor de ouders kan gebruiken. Wedden dat de ouders dit fantastisch vinden?

5. Zelf al DE klasregels opgesteld en uitgehangen? Organiseer de eerste dag een parlement waar de kinderen vrij “wetten” (lees klasregels) mogen naar voor brengen en verdedigen. Wedden dat ze de regels beter kennen en er naar handelen?

Het redactieteam van EE-magazine wenst je alvast een denderend schooljaar. Geniet van de kinderen in je klas en maak er een boeiende leer- en leeftocht van! EEN FIJN SCHOOLJAAR!