Welkom op de nieuwe EE-m@gazine website!

Sinds januari 2016 kan je terecht op onze volledig nieuwe website. Voorlopig kan je nog even grasduinen op de oude website.

Vertelkaartjes voor de kring

Op veel basisscholen mogen de kinderen op maandagmorgen vertellen over het weekend. In de kring, in groepjes of in tweetallen. Leuk voor de spreker, soms ook saai voor de luisteraars.

Voor meer interactie, meer spreektijd voor de verlegen kinderen en vooral… meer plezier, kan je de interviewkaartjes gebruiken.

Je kan deze en andere leuke kaartjes downloaden op deze SITE.

De Rondetafelconferenties CEGO – oktober 2017

Ze waren met 120.

Sommigen liepen zelfverzekerd de zaal binnen, anderen wat schuchter. Ouders vooral, op zoek naar een plekje, op zoek naar ‘waar hoor ik thuis?’, onwennig en ook wat onzeker. Externe partners, medewerkers van het CLB, leden van de Raad van Bestuur, de voorzitter van het OCMW, de dame van het Revalidatiecentrum, de afgevaardigde van de lokale overheid. Ze reikten elkaar de hand en stelden zich aan elkaar voor, zoekend naar een tafel waar ze konden aanschuiven. Leerkrachten, de ene al wat zekerder dan de ander. “Hoe moet dat met die ouders vandaag? Gesprekken voeren met een ouder terwijl het niet over hun kind gaat? Waar zullen we het dan wel over hebben?” Mensen die elkaar ont-moeten. Een mooie mix aan elke tafel. En dan de kinderen zelf. Ze waren er niet overal bij, maar daar waar ze deel uitmaakten van het bonte gezelschap, boden ze absoluut een meerwaarde. Ze hielden iedereen met de voeten op de grond, maar lieten alle aanwezigen ook duidelijk merken dat ze nog meer mochten, zelfs moesten dromen. Ook hun verwachtingen waren hooggespannen!

Lees meer...

Bureaulegger

Op het einde van je klasdag kan je de betrokkenheid van je dag evalueren aan de hand van de bureaulegger, ontwikkeld door onze Nederlandse CEGO-partner Tweemonds. Handig toch?

Je kan hem downloaden op tweemonds.nl/downloads/

Vandaag is het ...

Meer tips in onze Inspiratiekalender 2017-2018