Welkom op de nieuwe EE-m@gazine website!

Sinds januari 2016 kan je terecht op onze volledig nieuwe website. Voorlopig kan je nog even grasduinen op de oude website.

Leesplezier op school? Een koud kunstje met deze tips! – DEEL 3

In de vorige twee weken gaven we inspirerende leestips. Vandaag deel 3 (van 6).

Tableau Vivant:

De techniek van een tableau vivant kan je gebruiken om bijvoorbeeld de voorkaften van boeken uit te beelden. Andere leerlingen kunnen/mogen de titel raden.

Lees meer...

Leesplezier op school? Een koud kunstje met deze tips! – DEEL 2

Vorige week brachten we in deel 1 al een heleboel leestips om je te inspireren. Vandaag deel 2 (van deel 6).

Kamishibai:

Kamishibai is een traditionele Japanse vertelvorm. Je vertelt een verhaal aan de hand van een prentenboek met verwisselbare vertelplaten en een klein theater- of vertelkastje Concentratie verhogen (theateropstelling zitten)Op deze wijze leren de kinderen een luisterhouding aannemen in een theatercontext. Woord en beeld worden samengebracht. Door interactief te vertellen wordt de taal gestimuleerd.

Lees meer...

Leesplezier op school? Een koud kunstje met deze tips! – DEEL 1

Herinner jij je nog de hele heisa rond lezen en begrijpend lezen medio december 2017?

CEGO kreeg er een veeg uit de pan alsof door het enkel leuk te maken het klassieke begrijpend lezen zou achteruit gaan op school.

Graag willen we jullie het tegendeel bewijzen aan de hand van concrete tips en werkvormen vanuit een ErvaringsGericht perspectief. We weten allemaal dat je begrijpend lezen kan bevorderen door elke dag voor te lezen in de klas, geen eenzijdige focus te leggen op technisch lezen en expliciet aandacht te besteden voor leesstrategieën binnen betekenisvolle taken. Ook het stimuleren van het vrijetijdslezen en schrijven over lezen zijn bevorderende elementen. Maar hoe doe je dat dan?

Met veel plezier geven we jullie in 6 delen (elke vrijdag een nieuw deel) hierbij concrete tips. Vandaag deel 1.

Lees meer...

Wordt verwacht: nieuwe artikels na de paasvakantie ...