Welkom op de nieuwe EE-m@gazine website!

Sinds januari 2016 kan je terecht op onze volledig nieuwe website. Voorlopig kan je nog even grasduinen op de oude website.

De Rondetafelconferenties CEGO – oktober 2017

Ze waren met 120.

Sommigen liepen zelfverzekerd de zaal binnen, anderen wat schuchter. Ouders vooral, op zoek naar een plekje, op zoek naar ‘waar hoor ik thuis?’, onwennig en ook wat onzeker. Externe partners, medewerkers van het CLB, leden van de Raad van Bestuur, de voorzitter van het OCMW, de dame van het Revalidatiecentrum, de afgevaardigde van de lokale overheid. Ze reikten elkaar de hand en stelden zich aan elkaar voor, zoekend naar een tafel waar ze konden aanschuiven. Leerkrachten, de ene al wat zekerder dan de ander. “Hoe moet dat met die ouders vandaag? Gesprekken voeren met een ouder terwijl het niet over hun kind gaat? Waar zullen we het dan wel over hebben?” Mensen die elkaar ont-moeten. Een mooie mix aan elke tafel. En dan de kinderen zelf. Ze waren er niet overal bij, maar daar waar ze deel uitmaakten van het bonte gezelschap, boden ze absoluut een meerwaarde. Ze hielden iedereen met de voeten op de grond, maar lieten alle aanwezigen ook duidelijk merken dat ze nog meer mochten, zelfs moesten dromen. Ook hun verwachtingen waren hooggespannen!

Lees meer...

Bureaulegger

Op het einde van je klasdag kan je de betrokkenheid van je dag evalueren aan de hand van de bureaulegger, ontwikkeld door onze Nederlandse CEGO-partner Tweemonds. Handig toch?

Je kan hem downloaden op tweemonds.nl/downloads/

Vandaag is het ...

Meer tips in onze Inspiratiekalender 2017-2018

Kleuters & ik: Zorg op kleutermaat

Wanneer werkt zorg versterkend? Het verschil in zorgwerking tussen kleuterscholen in Vlaanderen is heel groot. Dit hangt samen met een complex geheel van factoren. Het uitbouwen van een stevige zorgwerking is dan ook een project van jaren. De vraag die we in dit artikel aan al die diverse werkingen willen stellen is: werkt de zorg, zoals ze momenteel vorm krijgt, versterkend voor het kind? We verkennen dit vanuit twee belangrijke vragen: hoe kijken we naar verschillen in ontwikkeling en waar zoeken we naar antwoorden om die verschillen te begrijpen en ermee om te gaan?

Lees meer...