Welkom op de nieuwe EE-m@gazine website!

Sinds januari 2016 kan je terecht op onze volledig nieuwe website. Voorlopig kan je nog even grasduinen op de oude website.

Talentenontwikkeling op school

Ken je dat moment?

Als een kind je met fonkelende ogen trots vertelt over wat hij net gedaan of gezien heeft…

Als een kind je iets laat zien, waar hij met veel plezier hard aan gewerkt heeft…

Als je kinderen ziet genieten van het ontdekken van nieuwe mogelijkheden…

Deze momenten hebben iets bijzonders. Het raakt hen en het raakt jou. De betekenis van deze gebeurtenissen draagt echter verder dan dat ene moment. Het gaat om de kracht, de dynamiek die ‘leren en ontwikkelen’ heet, die hier aangesproken wordt.

Al jaren zet CEGO in op de talentenwerking. Inzetten op talent betekent dat kinderen zich mogen ontwikkelen, weten wat ze waard zijn en dit ook kunnen inzetten in een gedeeld maatschappelijk verhaal!

Talenten zijn voor ons geen ‘goudklompje’ dat ontdekt moet worden. Het gaat er niet om te bewijzen hoe talentvol je wel bent (fixed mindset). Wel gaat het om het op gang brengen van een groeigerichte dynamiek in kinderen (growth mindset): doorheen verschillende positieve ervaringen krijgen ze de kans om groeiende mogelijkheden in zichzelf te ontdekken: ‘dit is iets wat ik wil! Dit is hoe ik kan groeien!’

Meer info en materialen op:

www.talentenarchipel.be

Inspiratiebubbels deel 1 en 2

CEGOpracticum Motiverend Onderwijs: talenten in je klas

"Het dictee is passé"

Vandaag berichtte een krant onder de titel "Het dictee is zo passé" het volgende:

"Een oefening begrijpend lezen gaat nu zo: leerlingen lezen een tekst op papier en krijgen daar enkele vragen over. Dat moet anders, vindt de Taalunie. Geef hen eerst de vraag, en laat hen die oplossen door bronnen te consulteren, op papier en online.

Ook het klassieke dictee moet eraan geloven. Teksten worden vandaag toch vooral op computers gemaakt, is de redenering. Leer jongeren liever omgaan met online woordenboeken en spellingcorrectors.

Het zijn enkele voorbeelden van hoe ons Nederlands onderwijs volgens de Taalunie een radicale omslag moet maken. ‘We moeten jongeren nieuwe vaardigheden bijbrengen in dit digitale tijdperk, zoals kritisch leren omgaan met info die ze online vinden,’ zegt taalkundige Kris Van den Branden (KU Leuven) medeauteur van een advies dat de Taalunie schreef aan de Vlaamse en Nederlandse ministers van Onderwijs en Cultuur."

"bron: De Standaard"

Juf Ann gaat in de spellingslessen op haar eigen manier om met woorden correct leren schrijven. Zo werkt zij, naar de inzichten van Carol Dweck, met groeiblaadjes.

Lees meer...

VERBODEN VINGERS OP TE STEKEN!

Vorige week meldden we vanuit de actualiteit het krantenartikel 'vinger opsteken' in de klas.

Een van onze Nederlandse CEGO-medewerkers, Ellen Emonds, schreef daar een treffend verhaal over.

"Er schijnen klassen te zijn, scholen zelfs, waar ze het nog doen. Bij jou op school niet natuurlijk, maar toch echt: in Nederland schijnt het nog te bestaan, soms zelfs normaal gevonden te worden. Waar kinderen, als zij zich autonoom tonen en ondanks de opdracht van hun leerkracht het dus níet doen, zelfs straf krijgen! Dat terwijl juist die kinderen al lang doorhebben dat het volstrekt zinloos is. Maar goed, zijn kinderen niet in veel meer dingen slimmer dan wij, volwassenen? En om eerlijk te zijn, ook ik ben er pas sinds een tijdje mee gestopt. Bij mij moest het niet, maar toch, het mócht wel: je Vinger Opsteken."

Klik HIER om het volledige verhaal van Ellen te lezen.

Aansluitend daarbij vertelt Ellen op deze LINK meer over "Wat kinderen zelf kunnen, moeten ze zelf doen. Ze hebben daar recht op."

Ellen Emonds was in 2012 leraar van het jaar in Nederland.Ze geeft cursussen en nascholing in opdracht van het Expertisecentrum E.G.O. Nederland. Op 19 april organiseert CEGO een EGO-congres in Nederland, met als thema 'van betrokkenheid naar motivatie. Meer informatie op EGO-congres NL

ACTUEEL: vinger opsteken in de klas?

Je vinger opsteken wanneer je het antwoord op een vraag weet?

Volledig passé, volgens een artikel in de Standaard van 7/1.

Uit nieuw onderzoek van Jean-Claude Croizet en Sébastien Goudeau, psychologen aan de Franse universiteit van Poitiers, blijkt dat je vinger opsteken in de klas de sociale ongelijkheid vergroot. De wetenschappers voerden een experiment uit in het vijfde en zesde leerjaar. Bijna duizend leerlingen verdeelden ze in twee groepen: eentje waar de hand moest opgestoken worden, een andere waar de kinderen niet mochten tonen dat ze de antwoorden wisten.

Leerlingen uit de arbeidersklasse die hun vinger niet moesten opsteken, scoorden opvallend beter dan hun collega’s uit hetzelfde milieu die dat wel moesten doen. Terwijl de kinderen uit de middenklasse die hun hand mochten tonen, beter scoorden.

‘Eerder onderzoek van de Engelse onderwijsprofessor Dylan Wiliam toonde aan dat kinderen meer vooruitgang boeken als ze hun vinger niet moeten opsteken’, zegt pedagoog Pedro De Bruyckere.

Wat doorbreek jij in 2017 nog? Klassikaal lesgeven? De rijen op de speelplaats? De luidruchtige refter ’s middags? Het jaarklassensysteem?

bron: De Standaard (7/1/17)