Welkom op de nieuwe EE-m@gazine website!

Sinds januari 2016 kan je terecht op onze volledig nieuwe website. Voorlopig kan je nog even grasduinen op de oude website.

Over ti-ta-tovenaar en echte geluksvogels

‘Soms overvalt ontroering je op onverwachte momenten. Het Brugse Sint-Andreasinstituut zet sterk in op het welbevinden van kinderen, hun ouders en leerkrachten en hanteert een onvoorwaardelijk respect voor het tempo en niveau van elk kind. En het moet gezegd, de realiteit overtrof mijn verwachtingen. De spirit van de directeur, de samenwerking tussen de leerkrachten, de interactie tussen en met de kinderen, de spontane reacties van elkeen ... Ze hebben mijn hart gestolen ... op Valentijnsdag. Dit bezoek doet me opnieuw beseffen hoe onderwijs onze samenleving van de toekomst vorm geeft, met kennis maar evenzeer met onontbeerlijke waarden om te kunnen samen-leven.’

Hilde Crevits

Het team van het Sint-Andreasinstituut hanteert een onvoorwaardelijk respect voor het tempo en niveau van elk kind. Door onderwijs op maat voor het kind als prioriteit aan te pakken, zetten ze in op betrokkenheid en welbevinden op de cultuurgebonden ontwikkeling. Dat gebeurt onder de vorm van een ti-ta-toverklas, een sprookjesklas, een nestklas, een sporenbeleid voor wiskunde in de bovenbouw en tal van andere initiatieven. Daarbij begeleiden de leerkrachten de groepen regelmatig in teamteaching. Doordat kinderen vanuit dit standpunt onderwijs op maat krijgen, gaan ze zich beter voelen. Blije, zelfzekere kinderen maken minder ruzie, pesten minder en worden voortdurend uitgedaagd om lang en gelukkig te leren.

Lees meer...

Dankjewel kinderen, jullie zijn ...

Binnenkort word je als juf en meester weer in de bloemetjes gezet en krijg je een bedankje voor het fijne schooljaar. Maar denk je er ook aan om je leerlingen te bedanken? Want zij hebben uiteraard mee het schooljaar gemaakt.

Op de site van juf Jessy vonden we een kant-en-klaar sjabloon om te gebruiken. Misschien een ideetje om je leerlingen te verrassen?

Dat sjabloon kan je HIER downloaden.

Dagboek Berlijn

Nee, dit is geen reisverslag van onze trip naar Berlijn, maar wel een tip van de basisschool Fichtelgebirge, die CEGO een aantal jaren terug begeleidde.

Zij maakten duidelijk de keuze om van de 3 eerste, tweede en derde leerjaren telkens 3 gemengde groepen te maken. Zo zitten kinderen van het eerste tot het derde samen in een groep en ondersteunen de leerlingen van het 3de mee tijdens het leesproces in het 1ste leerjaar. Van samen leren gesproken!

De kinderen doen ook elke dag aan 'stationarbeit', het zogenaamde contract- of hoekenwerk van bij ons. Opvallend, elke activiteit registreren ze in een soort van dagboek (zie images). Ze maken een planning van wat ze gaan doen en evalueren ook zichzelf.

Lees meer...

SPEED-lessen

In deze bijdrage enkele korte lesideeën, die je razendsnel in de klas of daarbuiten kunt neerzetten.

Het geld groeit me op de rug!

Er zijn heel veel spreekwoorden en uitdrukkingen waar het (menselijk) lichaam in voor komt. Verzamel er eens een aantal met de kinderen in de klas. Verzin vervolgens samen nieuwe uitdrukkingen waarin vergelijkingen met het lichaam worden gemaakt en geef ze een originele betekenis.

Helden op sokken.

Laat de kinderen een paar sokken tekenen voor bekende stripfiguren, TV- en filmhelden. Wat voor sokken draagt Jommeke, Will Tura, je juf of meester, K3, …?

Lees meer...