Welkom op de nieuwe EE-m@gazine website!

Sinds januari 2016 kan je terecht op onze volledig nieuwe website. Voorlopig kan je nog even grasduinen op de oude website.

Noodgedwongen kennismaken met de voordelen van gepersonaliseerd leren

Doordat we genoodzaakt zijn om kinderen vanop afstand te begeleiden, grijpen we massaal naar digitale middelen. We verwachten dat onze kinderen zelfstandig aan de slag gaan met de middelen die we hen aanreiken. We willen dat leerlingen een nieuwe rol en verantwoordelijkheid opnemen in deze leersituaties en in hun groeiproces. Ze worden mede-verantwoordelijk. Ze krijgen info aangereikt, maar doen ze er ook iets mee? Nemen ze de tijd om hun dag te plannen of vliegen ze er onbezonnen in? Werken ze hun taken af of stapelen de onafgewerkte opdrachten zich op? De vaardigheden die kinderen nodig hebben om dit allemaal goed te doen, zijn net die vaardigheden waaraan veel belang wordt gehecht vanuit ervaringsgericht of procesgericht onderwijs Nu blijkt dat scholen die deze zaken reeds hoog in het vaandel droegen, nu best wel minder last ondervinden van de plotse contextverandering.

Nu we in versneld tempo proberen in te spelen op deze (tijdelijk?) nieuwe omstandigheden kunnen we van de noodzaak een deugd maken. Deze nieuwe leeromgeving is een ideale kweekvijver voor het verder ontwikkelen van gepersonaliseerd leren.

Lees HIER het volledige artikel van Marieke Holvoet

Leerdoelen behalen na knip in onderwijstijd

Afstandsonderwijs én nieuwe leerstof… hoe pakken we dat aan?

We zijn allemaal zoekende in deze heel bijzondere paasvakantie – aldus leerkrachten en directies.

Heel wat scholen zetten de voorbije weken resoluut in op persoonlijk contact met hun leerlingen en ouders. Hetzij digitaal, hetzij op een andere manier om de lijn wat vast te houden, om de verbinding, de band met elkaar niet te verliezen.

Het aanbod aan herhalingsoefeningen, aan gymnastische huis-, tuin- en keuken-challenges, aan mini-projectjes van ei tot kip of de Franse Revolutie in een notendop, aan verhalen met opdrachten en eigenhandig gemaakte fotoreeksen, je kan het niet gek genoeg bedenken, of onze creatieve leerkrachten gingen ermee aan de slag. Onze scholen, leerkrachten en directies hebben dat goed gedaan!

Lees HIER het volledige artikel van Liesbeth Borms en Bart Van Spaendonk.

Mild ouderschap, ook tijdens corona

Toen op 18 maart de verstrengde Corona maatregelen werden meegedeeld, blokkeerde er iets in mijn hoofd. Tijdens de eerste week van de maatregelen was alles nog vrij goed gelukt, maar deze verstrenging bracht me in de war en gaf me een gevoel van angst. Ik werk dan wel van thuis uit en mijn peuter van 2 jaar gaat nog dagelijks naar de kinderopvang, maar toch werd het me teveel. Hoe zou ik dit allemaal klaarspelen?

Lees HIER het volledige artikel van Laura Eeckeleers.

Help! Hoe motiveer ik mijn leerlingen?

A

ls motiveren niet vanzelf gaat,

B

eginnen we beter bij het begin,

C

oronatijden of niet.

Na drie weken afstandsleren zit ik hier met een licht hoera gevoel. Oef, we hebben het gehaald. En toch ook wel: oei, wat zal het na de paasvakantie worden? Intussen weten we dat - als de scholen dichtblijven - er ook nieuwe leerstof op het programma zal staan. Mij deed het even sidderen, net een beetje m’n draai gevonden en alweer een nieuw appèl: nieuwe leerstof aanbieden én je leerlingen gemotiveerd houden.

Hoe werkt motivatie voor leerlingen dan? Lees HIER het volledige artikel van Nele Van Oosten.