Welkom op de nieuwe EE-m@gazine website!

Sinds januari 2016 kan je terecht op onze volledig nieuwe website. Voorlopig kan je nog even grasduinen op de oude website.

Zien is meer dan kijken

Wie gekeken heeft, heeft nog niet gezien.

Om goed te kunnen zien, moet je je ogen openhouden.

Voor het onverwachte, het onvermoede.

Voor het mooie van het nieuwe jaar.

Zodat we volop kunnen verbeelden!

Alvast een gelukkig 2018!

namens de hele EE-redactie

ACTUEEL: debat begrijpend lezen in Vlaanderen

Naar aanleiding van het debat op Eén, de zevende dag, van 10 december 2017 waar het rapport PIRLS 2016 omtrent begrijpend lezen voor Vlaanderen werd besproken graag een reactie.

“De begrijpend-leesvaardigheid van Vlaamse leerlingen van het vierde leerjaar blijkt minder goed te zijn dan tien jaar geleden en dan die van kinderen in vele andere landen. “

Laat ons er vanuit gaan dat dit rapport juist is en dat er inderdaad in Vlaanderen heel wat scheelt aan onze begrijpend-leesvaardigheid, is het dan niet belangrijker om alternatieven aan te reiken dan te wijzen naar wie of wat de oorzaak is?

De tendens om het zogenaamde pamperen van kinderen en hun minder weerbaar maken als medeoorzaak aan te duiden, sleurt het welbevinden in zijn stroom mee. Professor Duyck (UGent) vond alvast dat het ErvaringsGericht onderwijs, de zachtere aanpak met centraal het welbevinden, een minder sturende aanpak en de steeds mindere tijd die leerkrachten aan directe instructie besteden de grootste oorzaak van deze achteruitgang zou zijn.

Laat ons even duidelijk zijn. Binnen ErvaringsGericht Onderwijs zijn welbevinden en betrokkenheid onlosmakelijk met elkaar verbonden. Welbevinden is meer dan kinderen pamperen, de lat laag leggen en enkel focussen op “als het maar plezant is”! Welbevinden draait om basisbehoeften: zich veilig voelen, geaccepteerd en gewaardeerd voelen. Het heeft te maken met het kind zelf, of hij/zij een positief zelfbeeld heeft en hoe gevoelens beleefd worden en kinderen zich open opstellen voor de wereld rondom hun.

Lees meer...

Vertelkaartjes voor de kring

Op veel basisscholen mogen de kinderen op maandagmorgen vertellen over het weekend. In de kring, in groepjes of in tweetallen. Leuk voor de spreker, soms ook saai voor de luisteraars.

Voor meer interactie, meer spreektijd voor de verlegen kinderen en vooral… meer plezier, kan je de interviewkaartjes gebruiken.

Je kan deze en andere leuke kaartjes downloaden op deze SITE.

De Rondetafelconferenties CEGO – oktober 2017

Ze waren met 120.

Sommigen liepen zelfverzekerd de zaal binnen, anderen wat schuchter. Ouders vooral, op zoek naar een plekje, op zoek naar ‘waar hoor ik thuis?’, onwennig en ook wat onzeker. Externe partners, medewerkers van het CLB, leden van de Raad van Bestuur, de voorzitter van het OCMW, de dame van het Revalidatiecentrum, de afgevaardigde van de lokale overheid. Ze reikten elkaar de hand en stelden zich aan elkaar voor, zoekend naar een tafel waar ze konden aanschuiven. Leerkrachten, de ene al wat zekerder dan de ander. “Hoe moet dat met die ouders vandaag? Gesprekken voeren met een ouder terwijl het niet over hun kind gaat? Waar zullen we het dan wel over hebben?” Mensen die elkaar ont-moeten. Een mooie mix aan elke tafel. En dan de kinderen zelf. Ze waren er niet overal bij, maar daar waar ze deel uitmaakten van het bonte gezelschap, boden ze absoluut een meerwaarde. Ze hielden iedereen met de voeten op de grond, maar lieten alle aanwezigen ook duidelijk merken dat ze nog meer mochten, zelfs moesten dromen. Ook hun verwachtingen waren hooggespannen!

Lees meer...