Welkom op de nieuwe EE-m@gazine website!

Sinds januari 2016 kan je terecht op onze volledig nieuwe website. Voorlopig kan je nog even grasduinen op de oude website.

Bureaulegger

Op het einde van je klasdag kan je de betrokkenheid van je dag evalueren aan de hand van de bureaulegger, ontwikkeld door onze Nederlandse CEGO-partner Tweemonds. Handig toch?

Je kan hem downloaden op tweemonds.nl/downloads/

Vandaag is het ...

Meer tips in onze Inspiratiekalender 2017-2018

Kleuters & ik: Zorg op kleutermaat

Wanneer werkt zorg versterkend? Het verschil in zorgwerking tussen kleuterscholen in Vlaanderen is heel groot. Dit hangt samen met een complex geheel van factoren. Het uitbouwen van een stevige zorgwerking is dan ook een project van jaren. De vraag die we in dit artikel aan al die diverse werkingen willen stellen is: werkt de zorg, zoals ze momenteel vorm krijgt, versterkend voor het kind? We verkennen dit vanuit twee belangrijke vragen: hoe kijken we naar verschillen in ontwikkeling en waar zoeken we naar antwoorden om die verschillen te begrijpen en ermee om te gaan?

Lees meer...

Spreken is zilver ...

De hele dag ben je als leraar bezig met je stem. Voor de klas, in je pauzes, tijdens overleg. 55% van alle leraars krijgen tijdens hun loopbaan te maken met stemklachten? Je stem trainen is dan ook geen overbodige luxe.

Sta je voor de klas geregeld luid en daardoor vaak te hoog te spreken omdat je aandacht wilt van iedereen? Vaak praat je sneller en heb je minder variatie in toonhoogte. Je gaat overcompenseren en dat leidt tot stemklachten. Zo raak je dan de grip kwijt op de klas. Je gaat nog geforceerder met je stem om en de cirkel is rond.

Breng je stem in conditie. Voorkom stemklachten en word bewust van wat je kunt verbeteren. Train je stem zodat je nog jarenlang met plezier voor de klas kan staan.

Op deze LINK kan je een filmpje zien rond de Lax-Vox methode om je stem in conditie te houden.

bron afbeelding: soundandsilence.be