Welkom op de nieuwe EE-m@gazine website!

Sinds januari 2016 kan je terecht op onze volledig nieuwe website. Voorlopig kan je nog even grasduinen op de oude website.

Is het voor punten? Nee? Waarom zou ik het dan doen?

Wouter Siebers ziet zijn klas uiterst gemotiveerd, creatief en verantwoordelijk omgaan met het maken/schrijven van een recensie over een boek. Het gesprek komt bijna tot afronding als ‘de vraag’ wordt gesteld. ‘Krijg je er ook punten voor?’ Nee, zegt Wouter. Voordat hij verder kan, zakt een aantal leerlingen onderuit en hoort hij een zware jongensstem: ‘Ja, waarom zou ik het dan maken!’

Lees meer...

evalueren met het belevingsbord

Evalueren gaat over zicht krijgen op de vraag hoever de leerlingen in hun ontwikkeling zijn en of ze de gestelde doelen (van de les) gehaald hebben. Daarnaast gaat het ook over hoe geleerd is en met welke motivatie dat gedaan is. Door een les te evalueren krijgt de leraar een goed beeld van waar de leerlingen staan en wat hun beleving daarbij is.

Tijdens de afrondingsfase is het daarom van groot belang om stil te staan bij deze evaluatie. Leerlingen evalueren op het leerdoel, de leeropbrengst en het leerproces. Hierdoor krijgen zij grip op hun eigen vooruitgang.

Lees meer...

Na 23 jaren ...

“Mag ik je eventjes spreken? Alleen?”

Juf Ingrid vraagt dit mij net voor de aanvang van de lessen. We zijn nog op 3 weken van het einde van het schooljaar. Ik ben een beetje verwonderd. Juf Ingrid is een zeer gedisciplineerde juf van het zesde leerjaar, die graag planmatig werkt, heel veel voeling heeft met die leeftijdsgroep en omwille van haar inzet maar vooral haar duidelijke en consequente houding een gerespecteerde leerkracht is die al 23 jaren vooral onze oudste leerlingen weet uit te dagen. Dit is nieuw voor mij en ik ben er zeker van dat juf Ingrid ook wel de verwarring in mijn ogen kon zien. We zetten ons even samen op mijn bureel. Zoals ik haar ken valt ze onmiddellijk met de deur in huis.

Lees meer...

Menselijke maat

Ik ben in Nederland een paar keer getuige geweest van hoe kinderen die door het lint gaan, tot bedaren gebracht worden door ze in isoleercellen te stoppen, en waarbij het afvoeren van zo’n kind zeker niet altijd even ‘gepast’ gaat. Soms werden ze in een scheurjurk gestoken waarna de deur urenlang op slot ging. Ook heb ik gezien hoe deze kinderen uit ‘de isoleer’ kwamen. Vaak teruggetrokken, klein en gebroken.

Lees meer...