Welkom op de nieuwe EE-m@gazine website!

Sinds januari 2016 kan je terecht op onze volledig nieuwe website. Voorlopig kan je nog even grasduinen op de oude website.

Een opmerkzaam talentenverhaal

Het talentenverhaal in mijn klas startte helemaal niet zoals verwacht. Na verkenning van de eilanden op de talentenarchipel, gingen kinderen in groepjes aan het werk met de woordspin. Het gonsde van de ideeën, het ene al fantastischer dan het andere. Ik was vooral blij dat mijn klas even enthousiast was als ik.

Jammer genoeg bleef dit niet duren. Na enkele minuten kreeg Tom het op zijn heupen. Hij trok bepaalde ideeën in het belachelijke en kreeg, voor ik kon ingrijpen, een aantal kopstukken mee. Plots draaide de positieve sfeer helemaal om. “Ik ben vooral goed in lui zijn,” zei Tom.

Lees meer...

Mats, de rebel van de school

Mats staat aangeschreven als de “stoutste” jongen. Als er op de speelplaats een vechtpartij is, wordt zijn naam onmiddellijk vernoemd. Als er een bal door de ruit gaat, wordt Mats direct als de schuldige aangeduid. Als ik eind mei de lijst van mijn klasgroep voor het volgende schooljaar krijg, zie ik direct de naam van Mats staan. Door al wat ik van hem hoorde van mijn collega’s heb ik intussen in mijn hoofd een beeld gevormd van Mats. Hij laat bij iedereen een negatieve indruk na en dat wil ik als leerkracht bewust doorbreken. Ik wil immers de echte Mats leren kennen. Bij de overgangsbesprekingen vraag ik om geen extra informatie rond Mats te vertellen en leg ik zijn dossier bewust naast me neer. Ik zal met Mats het nieuwe schooljaar starten zoals ik dat met alle andere kinderen start.

Lees meer...

Vertrouwen door zelfvertrouwen of andersom?

In het voorjaar mocht ik deelnemen aan het open traject van Pedagogisch Tact. Daar draait het om op het goede moment, het juiste doen, ook in de ogen van de leerling. Met dit in het achterhoofd ga ik vervolgens mijn klas weer in. Ik heb moeite met het onderdeel zelfstandig werken, heel vaak had ik het gevoel dat de kinderen niet effectief bezig waren. Ze praten teveel en het lijkt alleen maar gezellig. Een paar kinderen vinden het bovendien erg moeilijk om zonder toezicht toch aan het werk te zijn. Ik heb dan het gevoel dat ik voornamelijk als politieagent rondloop in plaats van dat ik individueel of een klein groepje kinderen kan helpen.

Lees meer...